Ministers: Samen tegen terrorisme

de 4 ministers van Justitie van het Koninkrijk Der Nederlanden
We gaan de inspanningen vergroten om met elkaar een vuist te maken tegen mensenhandel en terrorisme. Daarover zijn de vier ministers van Justitie van het Koninkrijk het gisteren eens geworden tijdens het zesmaandelijkse Justitieel Vierlandenoverleg.
De Minister Van Justitie van Curaçao mr O. Martina
Nog niet eens zijn de bewindslieden het over de inzet van het Recherche Samenwerkings-
team, een eigen procureur-generaal voor Curaçao en het opzegrecht met betrekking tot consensusrijkswetten. Dat laatste werd tijdens de afsluitende persconferentie verteld door de kersverse minister van Justitie, Ornelio Martina. Die vond, een week in functie, het overleg op hoog niveau een goede ervaring: ,,Het is goed om waar het kan gedeelde
uitdagingen gezamenlijk te lijf  te gaan. ”
Minister van Justitie van St. Maarten Rafael Boasman
Ook collega-minister Rafael Boasman van Sint- Maarten was positief over het overleg.
,,We hebben productief gewerkt in een ontspannen sfeer.” Hij benadrukte dat hij hard werkt om het slechte imago van zijn eiland op te poetsen. ,,Wij zijn er als regering om de veiligheid van onze burgers te waarborgen.  Het lijkt vaak of wij niet genoeg doen, maar ik neem mijn verantwoordelijkheden heel serieus.” De minister wil samen met zijn collega ministers een vuist maken tegen criminaliteit.
,,We roepen nog wel over ‘one happy island’ en ‘don’t worry’, maar de wereld is ver-anderd. De slechteriken hebben geen boodschap aan de mooie slogans die wij voor onze maatschappij bedenken. Wij moeten hen bestrijden met alle mogelijke middelen.”
Minister van Justitie en Veiligheid Nederland Ard van der Steur
De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, Ard van de Steur onderschrijft dat
Sint Maarten grote stappen heeft gemaakt.  ,,Ik heb tijdens dit overleg twee nieuwe collega’s leren kennen. Met hen wil ik graag de goede samenwerking die ik met hun voorgangers had, voortzetten.” De minister noemde mensenhandel een afschuwelijk misdrijf en een van de meest verschrikkelijke dingen die je een ander mens kunt aandoen. Van der Steur zei dat er afspraken zijn gemaakt over het gevangeniswezen en de politie,
maar ook over voortzetting van het project ‘Alleen jij bepaalt wieje bent’, dat erop gericht is jongeren na een foute keuze weer op het rechte pad te brengen.  ,,Wij moeten ervoor zorgen dat jongeren die een misstap begaan opkrabbelen en voorkomen dat ze verder gaan richting een criminele carrière.”
Minister van Justitie van Aruba Arthur Dowers
Gastheer Arthur Dowers vertelde blij te zijn met de positieve uitkomst van het overleg. ,,We zijn vastbesloten mensenhandel hard aan teken. Dit misdrijf heeft een desastreus effect op de integriteit van mensen en met elkaar kunnen we effectiever optreden. Dat geldt ook voor de bestrijding van terrorisme, waarbij we alle beschikbare instrumenten inzetten voor de bescherming van onze  bevolking en onze gasten.”

Er is een ambtelijke commissie benoemd die zich de komende weken gaat buigen over de punten waar nog geen overeenstemming over is bereikt.

Intensieve samenwerking met justitie VS afgesproken

fotos The Daily Herald
fotos The Daily Herald

AMSTERDAM – Aruba Curaçao, St. Maarten en Nederland gaan intensiever samenwerken met de Verenigde Staten bij de bestrijding  van georganiseerde criminaliteit. De vier Justitie-ministers van het Koninkrijk en de Amerikaanse minister van Justitie Loretta Lynch legden dat donderdag ochten formeel  vast in een Memorandum of Understanding  (MoU).

“De effectiviteit van de politie , het Openbaar Ministerie en gerechtelijke instanties in het Caribisch  deel van het Koninkrijk  wordt geintensiveerd  door de bestaande samenwerking uit te breiden. De versterking van rechtshandhaving en rechtssysteem zal structureel bijdragen aan de strijd tegen grensoverschrijdende georganiseerde en zware criminaliteit en terrorisme”, zei de Nederlandse minister van Justitie Ard van der Steur  bij de ondertekening. “Ik ben blij met de nauwe samenwerking  van all partijen op dit gebied”.

Trainingen Zowel Lynch  als Van der Steur  gaven geen nader toelichting maar de ministers van Aruba, Curaçao en St. Maarten  wel.  Volgens Justitie-minister Arthur Dowers hebben de afspraken tot gevolg dat de Caribische landen veel meer gebruik kunnen maken van trainings programma’s en cursussen bij bijvoorbeeld de politie of gevangenis personeel, de recherche, Immigratiedienst den de douane. “De Verenigde Staten organiseren die voor landen van de Caricom, maar wij kwamen daar voor in aanmerking, omdat we beschouwd werden als deel van het Nederlands Koninkrijk”, aldus hij.

Vuisten ballen De ministers  zeiden desgevraagd dat al jaren  sprake is van goede samenwerking met de Verenigde Staten, maar dat die samenwerking eigenlijk nooit formeel werd vastgelegd. “Het was deels afhankelijk van de goede relatie die betrokkenen persoonlijk hadden met de authoriteiten in de Verenigde Staten”, zei Justitie-minister Edson Kirindongo van St.Maarten. “We kunnen nu samen een vuist ballen tegen de georganiseerde criminaliteit”, onderstreepte de Curaçaose Justitie-minister Nelson Navarro het belang van de samenwerking.

Gegevens uitwisselen Naast de formele vastlegging, is er ook sprake van een intensivering, maar daar moet nog nader invulling aan worden gegeven. Het zal volgens Navarro onder meer gaan om de uitwisseling van gegevens en om bijvoorbeeld deskundig  ondersteuning . Alle drie de ministers prezen overigens de mate waarin ze betrokken werden bij de totstandkoming van het akkoord, zodat er ook daadwerkelijk rekening  is gehouden met de belangen van het Caribisch gebied .