Toernooi voor jeugd in Koninkrijk

dsc_1106

Honderdvijftig jongeren uit de vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden, drie sporten en de steun van vier ministers van Justitie, minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Koninklijk Huis.
Dat waren de ingrediënten voor het Koninkrijkstoernooi dat deze week werd gehouden in het Joe Laveist Stadion. Het Koninkrijkstoernooi is een initiatief van Plasterk, en wordt mede georganiseerd door het ministerie van Justitie van Aruba en het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland. Het Koninkrijkstoernooi zou van 2 tot en met 6 oktober plaatsvinden. Helaas zorgde orkaan Matthew er toen voor dat het toernooi geen doorgang kon vin0den. De deelnemers maken deel uit van het project ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ (AJB), een door het ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelde interventie waarbij kwetsbare, schoolgaande jongeren tussen twaalf en ze
ventien jaar een zinvolle vrijetijdsbesteding krijgen door deel te nemen aan een teamsport. Deze jongeren krijgen de kans om langere tijd, onder begeleiding van speciaal opgeleide trainers en rolmodellen, lid te worden van een sportclub.

dsc_1072

Teamsport onder deskundige begeleiding wordt als een goede manier gezien om te zorgen dat de jongeren leren positieve keuzes te maken. Erwin Arkenbout, directeur Koninkrijksrelaties, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die aanwezig was namens minister Plasterk, benadrukte dat het sporttoernooi er niet is voor juristen, ambtenaren of politici. ,,De hoofdrolspelers zijn de sporters, maar indirect is dit toernooi en
het achterliggende project bedoeld om jongeren op een plezierige manier een betere toekomst te bieden, waarmee het veiliger wordt op straat. Daar hebben alle burgers dus profijt van.” Arkenbout zei dat de jongeren symbool staan voor de samenwerking binnen het Koninkrijk en een verbindende rol spelen. Sportorganisatie Laureus heeft van het Nederlandse ministerie van Justitie de mogelijkheid gekregen nog zeker vier jaar uitvoering te geven aan het programma AJB. De Nederlandse tak van Laureus wordt geleid door prins Pieter-Christiaan. Het besluit is op Prinsjesdag bekendgemaakt en Pieter-Christiaan was er erg blij mee. ,,‘Alleen
jij bepaalt wie je bent’ is een preventieproject voor jongeren om delinquent gedrag te voorkomen. Het sporten (voetbal, basketbal, honkbal), dat door die groep vaak als leuk wordt ervaren, is een middel om het gedrag positief te beïnvloeden. Deelnemers kunnen twee keer in de week bij geselecteerde sportclubs terecht en krijgen extra aandacht van als rolmodel functionerende trainers. Het is de bedoeling dat Laureus het reeds bestaande programma uitbreidt en laat groeien”, aldus prins Pieter-Christiaan. In zijn toespraak bij de opening van het toernooi adviseerde hij de jongeren om vooral te genieten van elkaars aanwezigheid op Aruba. ,,Je neemt deze ervaring mee.
Sport verbroedert en inspireert. Wat jullie op het sportveld leren, nemen jullie mee in de maatschappij.” De prins deed een beroep op minister Plasterk om ook de komende jaren een Koninkrijkstoernooi mogelijk te maken. ,,We staan aan het begin van de eerste editie, maar het smaakt nu al naar meer.” Toen was het tijd voor de ceremoniële eerste worp van de openingswedstrijd honkbal, tussen Aruba en Nederland. Prins Pieter-Christiaan gooide een bal in de richting van de thuisplaat, waar gouverneur Fredis Refunjol klaar stond met een honkbalknuppel om eens flink uit te halen. Hij hoefde echter niet in actie te komen, want de bal ging wijd.

Intensieve samenwerking met justitie VS afgesproken

fotos The Daily Herald
fotos The Daily Herald

AMSTERDAM – Aruba Curaçao, St. Maarten en Nederland gaan intensiever samenwerken met de Verenigde Staten bij de bestrijding  van georganiseerde criminaliteit. De vier Justitie-ministers van het Koninkrijk en de Amerikaanse minister van Justitie Loretta Lynch legden dat donderdag ochten formeel  vast in een Memorandum of Understanding  (MoU).

“De effectiviteit van de politie , het Openbaar Ministerie en gerechtelijke instanties in het Caribisch  deel van het Koninkrijk  wordt geintensiveerd  door de bestaande samenwerking uit te breiden. De versterking van rechtshandhaving en rechtssysteem zal structureel bijdragen aan de strijd tegen grensoverschrijdende georganiseerde en zware criminaliteit en terrorisme”, zei de Nederlandse minister van Justitie Ard van der Steur  bij de ondertekening. “Ik ben blij met de nauwe samenwerking  van all partijen op dit gebied”.

Trainingen Zowel Lynch  als Van der Steur  gaven geen nader toelichting maar de ministers van Aruba, Curaçao en St. Maarten  wel.  Volgens Justitie-minister Arthur Dowers hebben de afspraken tot gevolg dat de Caribische landen veel meer gebruik kunnen maken van trainings programma’s en cursussen bij bijvoorbeeld de politie of gevangenis personeel, de recherche, Immigratiedienst den de douane. “De Verenigde Staten organiseren die voor landen van de Caricom, maar wij kwamen daar voor in aanmerking, omdat we beschouwd werden als deel van het Nederlands Koninkrijk”, aldus hij.

Vuisten ballen De ministers  zeiden desgevraagd dat al jaren  sprake is van goede samenwerking met de Verenigde Staten, maar dat die samenwerking eigenlijk nooit formeel werd vastgelegd. “Het was deels afhankelijk van de goede relatie die betrokkenen persoonlijk hadden met de authoriteiten in de Verenigde Staten”, zei Justitie-minister Edson Kirindongo van St.Maarten. “We kunnen nu samen een vuist ballen tegen de georganiseerde criminaliteit”, onderstreepte de Curaçaose Justitie-minister Nelson Navarro het belang van de samenwerking.

Gegevens uitwisselen Naast de formele vastlegging, is er ook sprake van een intensivering, maar daar moet nog nader invulling aan worden gegeven. Het zal volgens Navarro onder meer gaan om de uitwisseling van gegevens en om bijvoorbeeld deskundig  ondersteuning . Alle drie de ministers prezen overigens de mate waarin ze betrokken werden bij de totstandkoming van het akkoord, zodat er ook daadwerkelijk rekening  is gehouden met de belangen van het Caribisch gebied .