Ministers: Samen tegen terrorisme

de 4 ministers van Justitie van het Koninkrijk Der Nederlanden
We gaan de inspanningen vergroten om met elkaar een vuist te maken tegen mensenhandel en terrorisme. Daarover zijn de vier ministers van Justitie van het Koninkrijk het gisteren eens geworden tijdens het zesmaandelijkse Justitieel Vierlandenoverleg.
De Minister Van Justitie van Curaçao mr O. Martina
Nog niet eens zijn de bewindslieden het over de inzet van het Recherche Samenwerkings-
team, een eigen procureur-generaal voor Curaçao en het opzegrecht met betrekking tot consensusrijkswetten. Dat laatste werd tijdens de afsluitende persconferentie verteld door de kersverse minister van Justitie, Ornelio Martina. Die vond, een week in functie, het overleg op hoog niveau een goede ervaring: ,,Het is goed om waar het kan gedeelde
uitdagingen gezamenlijk te lijf  te gaan. ”
Minister van Justitie van St. Maarten Rafael Boasman
Ook collega-minister Rafael Boasman van Sint- Maarten was positief over het overleg.
,,We hebben productief gewerkt in een ontspannen sfeer.” Hij benadrukte dat hij hard werkt om het slechte imago van zijn eiland op te poetsen. ,,Wij zijn er als regering om de veiligheid van onze burgers te waarborgen.  Het lijkt vaak of wij niet genoeg doen, maar ik neem mijn verantwoordelijkheden heel serieus.” De minister wil samen met zijn collega ministers een vuist maken tegen criminaliteit.
,,We roepen nog wel over ‘one happy island’ en ‘don’t worry’, maar de wereld is ver-anderd. De slechteriken hebben geen boodschap aan de mooie slogans die wij voor onze maatschappij bedenken. Wij moeten hen bestrijden met alle mogelijke middelen.”
Minister van Justitie en Veiligheid Nederland Ard van der Steur
De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, Ard van de Steur onderschrijft dat
Sint Maarten grote stappen heeft gemaakt.  ,,Ik heb tijdens dit overleg twee nieuwe collega’s leren kennen. Met hen wil ik graag de goede samenwerking die ik met hun voorgangers had, voortzetten.” De minister noemde mensenhandel een afschuwelijk misdrijf en een van de meest verschrikkelijke dingen die je een ander mens kunt aandoen. Van der Steur zei dat er afspraken zijn gemaakt over het gevangeniswezen en de politie,
maar ook over voortzetting van het project ‘Alleen jij bepaalt wieje bent’, dat erop gericht is jongeren na een foute keuze weer op het rechte pad te brengen.  ,,Wij moeten ervoor zorgen dat jongeren die een misstap begaan opkrabbelen en voorkomen dat ze verder gaan richting een criminele carrière.”
Minister van Justitie van Aruba Arthur Dowers
Gastheer Arthur Dowers vertelde blij te zijn met de positieve uitkomst van het overleg. ,,We zijn vastbesloten mensenhandel hard aan teken. Dit misdrijf heeft een desastreus effect op de integriteit van mensen en met elkaar kunnen we effectiever optreden. Dat geldt ook voor de bestrijding van terrorisme, waarbij we alle beschikbare instrumenten inzetten voor de bescherming van onze  bevolking en onze gasten.”

Er is een ambtelijke commissie benoemd die zich de komende weken gaat buigen over de punten waar nog geen overeenstemming over is bereikt.