Bijdrage Aruba aan Hof in 2015 12,4 miljoen florin

DSC_3108

De overheid voldeed ‘in 2015 en tot op de dag van vandaag aan haar betalingsverplichtingen’ aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Aruba betaalde vorig jaar een contributie van 12,4 miljoen florin. De totale begroting van het Hof was vorig jaar 33,8 miljoen florin.

Dat laat het ministerie van Justitie weten. Deze cijfers staan in het jaarverslag 2015 van het Hof. De minister van Justitie, Arthur Dowers, nam het document vorige week officieel in ontvangst uit handen van de Beheerraad van het Hof. Deze Raad liet Dowers weten dat Price Waterhouse Coopers de jaarrekening van 2015 heeft goedgekeurd. De Beheerraad heeft aan het bestuur van het Hof gevraagd om met een meerjarenbegroting te komen. Daarmee krijgen de landen meer inzicht hoe hun contributies de komende jaren door het Hof worden besteed.

gemeenschappelijk Hof wil af van onzekere positie’ dat het instituut wil dat de landen hun financiële verplichtingen voortaan tijdig nakomen.

 

Intensieve samenwerking met justitie VS afgesproken

fotos The Daily Herald
fotos The Daily Herald

AMSTERDAM – Aruba Curaçao, St. Maarten en Nederland gaan intensiever samenwerken met de Verenigde Staten bij de bestrijding  van georganiseerde criminaliteit. De vier Justitie-ministers van het Koninkrijk en de Amerikaanse minister van Justitie Loretta Lynch legden dat donderdag ochten formeel  vast in een Memorandum of Understanding  (MoU).

“De effectiviteit van de politie , het Openbaar Ministerie en gerechtelijke instanties in het Caribisch  deel van het Koninkrijk  wordt geintensiveerd  door de bestaande samenwerking uit te breiden. De versterking van rechtshandhaving en rechtssysteem zal structureel bijdragen aan de strijd tegen grensoverschrijdende georganiseerde en zware criminaliteit en terrorisme”, zei de Nederlandse minister van Justitie Ard van der Steur  bij de ondertekening. “Ik ben blij met de nauwe samenwerking  van all partijen op dit gebied”.

Trainingen Zowel Lynch  als Van der Steur  gaven geen nader toelichting maar de ministers van Aruba, Curaçao en St. Maarten  wel.  Volgens Justitie-minister Arthur Dowers hebben de afspraken tot gevolg dat de Caribische landen veel meer gebruik kunnen maken van trainings programma’s en cursussen bij bijvoorbeeld de politie of gevangenis personeel, de recherche, Immigratiedienst den de douane. “De Verenigde Staten organiseren die voor landen van de Caricom, maar wij kwamen daar voor in aanmerking, omdat we beschouwd werden als deel van het Nederlands Koninkrijk”, aldus hij.

Vuisten ballen De ministers  zeiden desgevraagd dat al jaren  sprake is van goede samenwerking met de Verenigde Staten, maar dat die samenwerking eigenlijk nooit formeel werd vastgelegd. “Het was deels afhankelijk van de goede relatie die betrokkenen persoonlijk hadden met de authoriteiten in de Verenigde Staten”, zei Justitie-minister Edson Kirindongo van St.Maarten. “We kunnen nu samen een vuist ballen tegen de georganiseerde criminaliteit”, onderstreepte de Curaçaose Justitie-minister Nelson Navarro het belang van de samenwerking.

Gegevens uitwisselen Naast de formele vastlegging, is er ook sprake van een intensivering, maar daar moet nog nader invulling aan worden gegeven. Het zal volgens Navarro onder meer gaan om de uitwisseling van gegevens en om bijvoorbeeld deskundig  ondersteuning . Alle drie de ministers prezen overigens de mate waarin ze betrokken werden bij de totstandkoming van het akkoord, zodat er ook daadwerkelijk rekening  is gehouden met de belangen van het Caribisch gebied .

Politie en kustwacht blijven alert om risico voor Aruba te voorkomen

DSC_2615

De conflicten in de buurlanden en dan met name in Venezuela, vormen risico’s voor Aruba. Om deze risico’s tot een minimum te beperken is er een nauwe samenwerking tussen de Politie en de Kustwacht. Minister van Justitie Mr. Drs. Arthur Dowers laat weten dat gebruikt wordt gemaakt van bijna alle middelen van de Kustwacht waaronder boten, radar, vliegtuigen en helicopter om de criminaliteit te water te bestrijden.

UITBREIDING TAKEN POLITIE TE WATER

De Politie en in het bijzonder de politie te water werken nauw samen met de Kustwacht. Inmiddels zijn de taken van de politie te water uitgebreid waardoor de autoriteiten kunnen voorzien in een goede bescherming van het land. Volgens minister Dowers levert de samenwerking tussen Politie en Kustwacht goede resultaten.

Groene vingers in de gevangenis

DSC_1923

Minister Arthur Dowers van Justitie overweegt om gedetineerden  groenten te laten kweken. Dat zou goed zijn als rehabilitatie.  Dowers bracht onlangs een bezoek aan Lettuce Farm Aruba Microgreens en bracht het idee naar voren.  Directeur Rene Naar zei dat het in zijn ogen een realiseerbaar plan is en bood aan een proefproject  uit te werken voor Korrectie Instituut Aruba (KIA). “Zo kunnen de gedetineerden  nuttig bezig zijn , vaardigheden leren en ook nog eens voor een deel van hun eigen voedsel zorgen.” Microgreens is een organisch kwekerij  die zich richt op  gewassen  die in hun geheel worden geoogst. “De planten blijven leven en kunnen nog weken in de koelkast vers blijven.  Zolang  ze niet worden afgesneden, groeien  ze zelf nog door.”

Volgens Naar bevatten den gewassen die hij kweekt meer vitaminen en andere voedingsstoffen dan vergelijkbare groenten in de winkel.  “De gedetineerden kunnen dus alleen maar winnen met onze producten, want ze krijgen een zinvolle dagbestedingen gaan gezonder eten.”  Binnen het KIA wordt onderzocht of er belangstelling  bestaat van de kant van de gedetineerden om groenten te gaan kweken.

Alexander van Dam nieuwe procureur general van Aruba

DSC_7294

De heer mr. A. van Dam wordt procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie van Aruba. De Rijksministerraad heeft besloten hem voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2016. De heer Van Dam is momenteel plaatsvervangend hoofdofficier bij het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Hij volgt mr. M. van Erve op die de functie tot 26 november 2015 heeft waargenomen.

Eindexamens 2016 van start

dowers op school

Leerlingen van middelbare scholen zijn met ingespannen koppies begonnen  aan hun eerste toets van het nationale eindexamen hangen.Vanochtendwerden de eindexamens voor havo en vwo afgetrapt met de vakken Natuurkunde   voor havo-leerlingen enNederlands voor vwo-eindexamenkandidaten. Justitie-minister Arthur Dowers (voorheen Onderwijs-minister) steekt alle examenleerlingen een hart onder de riem enwenst hen allen veel sterkte enmotivatie toe in deze tijd.  “Blijf je richten op je doel en je toekomst”, aldus Dowers.

Foulleeracties leveren vooral drugs op

DSC_0018 (1280x853)

Tijdens een grootschalige actie waarbij de politie dit weekeinde op Aruba preventief foulleerde in de hotzones in Noordzijn vooral drugs gevonden. Op 6 en 7 mei werkte het Korps Politie Aruba met 85 man in het gebied.

Dat waren motoragenten , agenten van de monbiele eenheid , K-9 hondenpolitie, strandpolitie, arrestatieteam en gevagenentransport. Net aan het begin van de actie op 6 mei  moesten alle teams naar Saliña Cerca, waar vijf personen aangehouden werden voor drugs-en wapenbezit. Later op de avond werden in Noord nog vijf arrestaties verricht  voor drugsbezit.  Twee van hen blijven langer in de cel voor onderzoek.  De politie nam negen auto’s in beslag. Zaterdagavond hielden agenten acht personen aan, waarvan vijf voor het bezit van drugs en drie voor vechten. Dit drietal was ‘zeer jong’. Tijdens het foulleren vond de politie diverse messen, scharen en andere attributen waarmee  gestoken kan worden. Deze zijn in beslag genomen.

Justitie-minister Arthur Dowers laat weten trots te zijn op het Korps Politie Aruba (KPA).  Naast het foulleren zijn ok huiszoekingen gedaan in Noord dit weekeinde, schrijft de minister.  Daarbij zijn wapens en drugs aangetroffen. Verschillende mensen zijn  daarbij aangehouden, veelal bekenden van justitie. “Er is weinig respect voor de autoriteiten”, constateert Dowers. “Dat geldt voor zeer jonge mensen, maar ook voor mensen op leeftijd. Zij overtreden dag na dag de wet.” De actie werd gehouden naar aanleiding  van de toename van criminaliteit  sinds december 2015