Toeristen uit buurland maken zich schuldig aan delicten op Aruba

DSC_8920

Justitie is de strijd aangegaan tegen een groep jongeren en een groep buitenlanders die zich schuldig maken aan criminaliteit. Nu de golf van criminaliteit onacceptabel is geworden en onderwerp is van gesprek, heeft de Minister van Justitie Arthur Dowers een verklaring doen uitgaan. Dowers geeft aan dat de criminaliteit andere vormen heeft aangenomen en de bestrijding alle aandacht krijgt.  Zo is er meer politie ingezet die samen met collega’s van andere afdelingen, onvermoeibaar de strijd is aangegaan. Er is veel politie op straat en de ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Of dit afdoende is, moet nog blijken. Feit is echter dat er niet meer gesproken kan worden over een ‘perceptie’ dat de criminaliteit is toegenomen.

TWEE GROEPEN VERANTWOORDELIJK

Volgens de minister zijn twee nieuwe groepen verantwoordelijk voor de golf aan delicten. De groep jongeren die zich normaliter schuldig maken aan criminele activiteiten zit al achter de tralies. Het gaat nu om een nieuwe groep jongeren en om toeristen uit het buurland die, in tegenstelling tot hetgeen wordt verondersteld, legaal het eiland zijn binnen gekomen. Deze groep buitenlanders hebben de aandacht van de autoriteiten. Zij opereren op een geheel andere wijze dan de lokale groep en schromen er niet voor om hun daden te verrichten, aldus de minister.

TOERISTEN PLEGEN DELICTEN

Het justitieel keten heeft dinsdag en woensdag vergaderd over deze nieuwe ontwikkelingen en heeft haar strategie aangepast. De buitenlandse delictplegers zijn terug te vinden in het Radex systeem van de immigratie op de luchthaven. Justitie zal nu strenger optreden bij het binnen laten van deze toeristen om zodoende de criminele activiteiten te limiteren.

GROTE OPGAVE

De minister geeft aan dat het een hele opgave is om deze situatie onder controle te krijgen, rekening houdend met het feit dat de delict-plegers uit een groot buurland komen waar het slecht is gesteld met de handhaving van de veiligheid. Dit heeft zonder twijfel negatieve gevolgen voor een klein buurland als Aruba. Om te voorkomen dat deze ontwikkelingen in het buurland verdere gevolgen hebben voor Aruba, pleit de minister voor meer investeringen in justitie, meer personeel en betere samenwerking tussen de verschillende justitiële entiteiten.